FANDOM


Ai HayashiAishi TeimasuAka Moji
Akemi AkiyamaAkumu KageDai Kyozo
Daku AtsuGogona HarugaHairless-chan
Han JūryokuHaruto YutoHeadless-chan
Higai ShaHiyoi MisakiHonoka Saito
Honoka YunaIchiro YamamotoJōhōno Musume
Karewa OchimashitaKimyona OsuKoharu Hinata
Kurieita MakiMaia MuffinMakiko Kaifu
Midori GurinMomoka NaomiNuru Kopi
Pippi OsuRasuto AkumaRiko Fujimoto
Riku SomaRin AkariRival-chan
Ryu AkiraSaki MiyuShima Shita
StudentsStudents/OcsTaro Yamada
Tsundere-kunYandere Simulator 2D Fanon WikiaYui Rio
Yume Fujimoto
File:AiHayashi Portrait2D.pngFile:AishiTeimasu Portrait2D.pngFile:AkaMoji Portrait2D.png
File:AkemiAkiyama Portrait2D.pngFile:AkumuKage Portrait2D.pngFile:AtarPurple.png
File:BetsunoMaki Portrait2D.pngFile:BrownSota.pngFile:ChineseKoibitaKobacho Portrait2D.png
File:Communitylogo.pngFile:DaiKyozo Portrait2D.pngFile:DakuAtsu Portrait2D.png
File:EternDarky Portrait2D.pngFile:Example.jpgFile:FuruiPinku Portrait2D.png
File:GogonaHaruga Portrait2D.pngFile:GogonaHaruga Portrait2D1.pngFile:GreenYuna.png
File:Hairless-chan.pngFile:HairlessChan Portrait2D.pngFile:Han-chan-dead.png
File:Han-chan.pngFile:HarutoYuto Portrait2D.pngFile:HeadlessChan.png
File:HeadlessChan Portrait2D.pngFile:HiyoiMisaki Portrait2D.pngFile:HonokaSaito Portrait2D.png
File:HonokaYuna Portrait1D.pngFile:HonokaYuna Portrait2D.pngFile:HonokaYuna SaitoHina.png
File:ILPurple.pngFile:IchiroYamamoto Portrait2D.pngFile:IuyOir Portrait2D.png
File:Jacksmith.pngFile:JōhōnoMusume Portrait2D.pngFile:KarewaOchimashita Portrait2D.png
File:KimyonaOsu Portrait2D.pngFile:Kiritsu.pngFile:KiritsunLongSakyu.png
File:KoharuHinata Portrait2D.pngFile:KurieitaMaki Portrait2D.pngFile:LongAntportrait.png
File:LongTKiritsun.pngFile:Maia.pngFile:MakikoKaifu Portrait2D.png
File:MidoriGurin Portrait2D.pngFile:MisakiIba Portrait2D.pngFile:MomoOir Portrait2D.png
File:MomokaNaomi Portrait2D.pngFile:NinaInabi Portrait2D.pngFile:NuruKopi Portrait 2D.png
File:OnNaPortrait 2D.pngFile:OnNa Portrait2D.pngFile:OrangePippi.png
File:Pelonsister.pngFile:PinkMidori.pngFile:PinkYuna.png
File:PippiOsu Portrait2D.pngFile:Pollo.pngFile:PoorRin.png
File:PurplePinkYui.pngFile:Raitoburū Furui Portrait2D.pngFile:RasutoAkuma Portrait2D.png
File:RetsuYuto Portrait2D.pngFile:RikoFujimoto Portrait2D.pngFile:RikoinShicosplay.png
File:RikuSoma Portrait2D.pngFile:Rin2.jpgFile:RinAkari Portrait2D.png
File:Rival-chan Portrait2D.pngFile:RyuAkira Portrait2D.pngFile:SakiMiyu Portrait2D.png
File:Senpai Portrait2D.pngFile:Senpaichan.pngFile:ShiTa Portrait2D.png
File:SlenderChan Portrait2D.pngFile:SoshiSosuke Portrait2D.pngFile:Sprite.jpg
File:Student 4.pngFile:Student 5 Green Por Pelotita De Silicona.pngFile:Tester.png
File:TesterChan Portrait2D.pngFile:TsundereKun Portrait2D.pngFile:UnknownPortrait.png
File:VictimChan Portrait2D.pngFile:Wiki.pngFile:YuiRio Portrait2D.png
File:YushinRento Portrait2D.pngFile:ZatsuneMiyu.png